a. e. Gemeenteontvanger was op 31 december 1955 J. J. Kortekaas, benoemd met ingang van 1 januari 1950. Waarnemend Gemeenteontvanger was J. M. Leijh. Hoogtepunten in 1955 waren het Statiebezoek van Z.M. de Koning van Zweden (27 april), het werkbe zoek van H.M. de Koningin (15 juni), het bezoek van de Lord Mayor van Londen (10-13 september) en de ontvangst ter gelegenheid van de officiële ingebruik stelling door H.M. de Koningin van de Lek-duin- waterleiding te Bergambacht (29 november). De overige ontvangsten zijn vermeld in bijlage III op blz. 74. Gemeentesecretaris was op 31 december 1955 Mr. Dr. A. van Praag, benoemd m.i.v. 6 juni 1955. Waarnemend Gemeentesecretaris was F. Bekink, Directeur van Financiën, tweede waarnemer Mr. W. Nieuwhoff, Hoofd van de afdeling Personeelszaken. Het volgende overzicht vermeldt de sterkte van het Gemeentepersoneel per 1 januari 1956. Ambtenaren ter Secretarie8491) Ambtenaren bij de gezamenlijke takken van dienst 5 8821) Werklieden bij de gezamenlijke takken van dienst. 4 650’) Politie1 630 Brandweer227 Onderwijs2 248 De Wethouders zijn genoemd in de volgorde, vast gesteld voor de vervanging van de Burgemeester bij ontstentenis. De werkzaamheden van het College waren op 31 december 1955 als volgt verdeeld: de Burgemeester: de Politie, het Verkeer, de Brandweer, de Bescherming Bevolking, het Wijkenvraagstuk, het Oud-Archief, het Vreemde lingenverkeer, de Drankwet, de Bevolking, Ver kiezingen en Burgerlijke Stand, de Militaire Zaken, de Statistiek, de Publiciteit en alle zaken betreffende de verdeling van Woonruimte. b. de Wethouder van Sociale Zaken, C. H. P. W. van den Oever: de personeelsaangelegenheden (behalve die van de Politie, de Brandweer en het Onderwijs), de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen, de openbare gezondheid, de sociale verzekering, de sociale zorg en het krankzinnigen wezen. de Wethouder van Onderwijs en Kunstzaken, J. van Zwijndregt: het onderwijs, de Haagse Stich ting voor Lichamelijke Opvoeding en alle kunst zaken, zomede de sociale kunstopdrachten, voor zover de artistieke zijde betreft. d. de Wethouder van Economische Zaken, Mr. J. van Aartsen: de economische zaken, w.o. de zg. produktiebedrijven, de N.V. Gemengd Bedrijf „Haagsche Tramweg-Maatschappij” en de Stich ting „Centraal Badbeheer”. de Wethouder van Openbare Werken, D. W. Dett- meijer: de technische diensten, zoals het Gemeen telijk Bouw- en Woningtoezicht, de Gemeente werken, de Gemeenteplantsoenen en de Algemene Begraafplaatsen. de Wethouder van Wederopbouw, Ir. R. C. A. F. J. van Lissa Nessel: de Dienst van de Wederop bouw en de Stadsontwikkeling, het Gemeentelijk Grondbedrijf en de Gemeentelijke Woningdienst. g. de Wethouder van Financiën, Mr. H. Schürmann: de financiën, de Gemeentelijke Hypotheekbank en de Gemeentelijke Drukkerij. c. 1) Voor een specificatie wordt verwezen naar bijlage IV (blz. 75 t/m 77). 3 Gemeenteontvanger. Officiële ontvangsten door het Gemeentebestuur. Gemeentesecretaris. Sterkte van het Gemeentepersoneel.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1955 | | pagina 10