HOOFDSTUK II. BEVOLKING. s 4 Huwelijken. Van de 5 171 in de Gemeente gesloten huwelijken werden 2 321 wel en 2 850 niet gevolgd door gods dienstige plechtigheden. Het aantal huwelijken van personen van één ge loof of overtuiging bedroeg 3 652; dat der huwelijken van personen van verschillend geloof of verschillende overtuiging 1 519. Er huwden met andersgezinden huwelijk getreden: Van de voornaamste groepen huwelijken zijn de cijfers: Het volgende staatje geeft voor de bovenstaande aantallen personen, die met een persoon van een ander geloof of andere overtuiging in het huwelijk traden, de verdeling naar mannen en vrouwen: Naar de leeftijd waren de in 1955 gehuwde per sonen als volgt verdeeld. Loop der bevolking. Totaal. V. 5J 55 12 252 24 323 de in het van 3 832 3 480 7 312 5 761 Aantal geborenen binnen de Gemeente: 11 299 Totaal 5 809 5 490 55 jaar en jonger 55 55 55 55 55 >5 55 55 levend aangegevenen levenloos Levend aangegevenen Overledenen Gevestigden Vertrokkenen Huwelijken 2 727 Hervormden 3 272 Rooms-Katholieken 815 Gereformeerden 99 Evangelisch-Luthersen 3 158 pers, zonder godsdienst Hervormden Rooms-Katholieken Gereformeerden Evang.-Luthersen. Personen z. godsdienst Aantal huwelijken echtscheidingen1) M. 5 400 M. 2 393 M. 5 681 128 5 171 1 056 12,3 17,5 7,9 43,1 40,5 8,6 V 2 378 v. 5 377 113 v. 2 364 Totaal. 4 754 Totaal. 11 058 241 Vrouwen. 21 0,4 82 1,6 130 2,5 240 4,6 2 225 (43,0 1 274 (24,6 480 9,3 258 5,0 147 2,9 120 2,3 84 1,6 51 1,0 28 0,6 19 0,4 7 0,1 5 0,1 - - 965 (35,5 798 (24,4 221 (27,1 79 (79,8 848 (26,9 M. 282 243 314 433 596 676 (42,7 Toeneming der bevolking op 1 000 inwoners 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Aantal overledenen binnen de Gemeente: M 2 376 Werkelijke bevolking op 1 ja nuari 1955 Vermeerdering gedurende het jaar 1955: levend aan- m. v. Totaal, gegevenen 5 400 5 118 10 518 gevestigden. 12 896 12 978 25 874 Werkelijke bevolking op 31 dec. 1955 286075 317913 603 988 Meer levend geborenen dan overledenen (geboorte overschot) Meer gevestigden dan vertrokkenen (vestigingsoverschot) 1 551 1) Met inbegrip van 450 echtscheidingen van voor een buitenlandse ambte naar gehuwde Nederlanders; deze echtscheidingen worden uitsluitend in de gemeente ’s-Gravenhage behandeld en geregistreerd. Hervormden met Herv anderen Rooms-Katholieken met R.K. anderen Gereformeerden met Ger anderen Evangelisch-Luthersen met E.L. anderen Pers, zonder godsd. met p.z.g. anderen 881 (47,7 965 (52,3 1 237 (60,8 798 (39,2 297 (57,3 221 10 (11,2 79 (88,8 1 155 (57,7 848 (42,3 Totaal. 14 464 14 616 29 080 Verschil tussen de vermeerdering en de vermindering Totaal. 18 296 18 096 36 392 Vermindering gedurende het jaar 1955: M. V. Totaal, overledenen. 2 393 2 364 4 757 vertrok kenen 12 071 Vrouwen. 522 (54,1 444 (55,6 119 (53,8 42 (53,2 325 (38,3 Mannen. 443 (45,9 354 (44,4 102 (46,2 37 (46,8 523 (61,7 16 17 18 19 20-24 25-29 30—34 35-39 40—44 45—49 50—54 55-59 60—64 65—69 70-74 75-79 80 jaar en ouder Mannen. - 7o 1 22 0,4 43 0,8 1 452 (28,1 1 937 (37,5 727 (14,1 283 5,5 207 4,0 148 2,9 123 2,4 75 1,4 74 1,4 35 0,7 31 0,6 11 0,2 2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1955 | | pagina 11