r 37. BOVENSTAANDE BIJLAGEN ZIJN AFZONDERLIJK VERSCHENEN. IV 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 34. 35. 36. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Bijlagen. Zie voor alfabetisch register volgende bladzijde. No. 1. 2. Gemeentelijk Scheidsgerecht (Verslag van het Stichting Sociaal Voorzieningsfonds Gemeentepersoneel ’s-Gravenhage (Verslag van de Gemeentelijke Fondsen (Stand der Gemeenteschulden (Overzicht der Gewaarborgde geldleningen (Staat van door de Gemeente Deelneming door de Gemeente in het kapitaal van maatschappijen enz. Verstrekte geldleningen (Overzicht van door de Gemeente Financierings- en Beleggingsfonds der gemeente ’s-Gravenhage (Verslag van het Grootboeken der ’s-Gravenhaagse Gemeenteschuld (Verslag van de Gemeentebelastingen (Verslag omtrent de Keuringsdienst van Waren voor het gebied ’s-Gravenhage (Verslag van de Openbaar Slachthuis (Verslag van het Duinwaterleiding (Verslag van de Stichting „Centraal Badbeheer” (Verslag van de Geneeskundige en Gezondheidsdienst (Verslag van de Gemeentelijke Gemeenteziekenhuizen (Verslag van de Apotheek (Verslag van de Gemeente Reinigingsdienst en Vervoerscentrale (Verslag van de Gemeentelijke Gemeenteplantsoenen (Verslag van de Dienst van Gasbedrijf (Verslag van het Gemeentelijk Elektriciteitsbedrijf (Verslag van het Gemeentelijk Haven- en Marktwezen (Verslag van de Gemeentelijke Dienst van Stichting voor het beheer van de Scheveningse Visafslag (Verslag van de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling (Verslag van de Dienst van de Grondbedrijf (Verslag van het Gemeentelijk „Stedelijk Belang” (Verslag van de N.V. Maatschappij tot exploitatie van On roerende Goederen „Ockenburgh” (Verslag van de N.V. Bouwgrond-Maatschappij Gemeentewerken (Verslag van de Dienst van Haagse Bouwmaatschappij (HABO) (Verslag van de N.V. Woningdienst (Verslag van de Gemeentelijke Stichting „Centraal Woningbeheer” (Verslag van de Bouw- en Woningtoezicht (Verslag van het Gemeentelijk Hypotheekbank, het Noodhypothekenfonds en het Rijkshypothekenfonds (Ver slag van de Gemeentelijke Huisvesting (Verslag van het Gemeentelijk Bureau voor de Gemengd Bedrijf Haagse Tramweg-Maatschappij (Verslag van de N.V. Kredietbank (Verslag van de Gemeentelijke Sociale Werkvoorziening (Verslag van de Gemeentelijke Dienst voor Sociaal-Economische Hulpverlening (Verslag van het Gemeentelijk Bureau i voor Personeelsvoorziening (Verslag van het Gemeentelijk Bureau voor Sociale Belangen (Verslag van de Gemeentelijke Dienst voor Onderwijs (Verslag omtrent het Museum voor het Onderwijs (Verslag van het Stichting „Onderwijsfonds voor Zieke Kinderen” (Verslag van de Schoolkinderzorg (Verslag van de Gemeentelijke Dienst voor School- en Kindertuinen (Verslag van de Gemeentelijke Beroepskeuze (Verslag van het Gemeentelijk Bureau voor „Haagse Stichting voor Lichamelijke Opvoeding” (Verslag van de Archief (Verslag van het der Gemeente). Schone Kunsten (Verslag van de Gemeentelijke Dienst voor Koninklijke Schouwburg (Verslag van de Drukkerij (Verslag van de Gemeentelijke Stichting „Haagse Jeugdverblijven” (Verslag van de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1955 | | pagina 6