I No. Bijlagen. i 37 V 17 46 14 10 44 32 49 13 21 3 20 7 5 28 16 15 25 9 50 29 22 35 34 33 6 11 48 36 45 22 40 27 39 41 37 19 18 1 23 47 43 42 48 4 12 2 38 37 26 24 31 30 16 Apotheek (Verslag van de Gemeente Archief (Verslag van het der Gemeente) Badbeheer” (Verslag van de Stichting „Centraal Belastingen (Verslag omtrent de Gemeente Beroepskeuze (Verslag van het Gemeentelijk Bureau voor Bouw- en Woningtoezicht (Verslag van het Gemeentelijk Drukkerij (Verslag van de Gemeentelijke Duinwaterleiding (Verslag van de Elektriciteitsbedrijf (Verslag van het Gemeentelijk Financierings- en Beleggingsfonds der gemeente ’s-Gravenhage (Verslag van het 8 Fondsen (Stand der Gemeentelijke Gasbedrijf (Verslag van het Gemeentelijk Geldleningen (Overzicht van door de Gemeente verstrekte (Staat van door de Gemeente gewaarborgde Gemeentewerken (Verslag van de Dienst van Gemeenteziekenhuizen (Verslag van de Geneeskundige en Gezondheidsdienst (Verslag van de Gemeentelijke Grondbedrijf (Verslag van het Gemeentelijk Grootboeken der ’s-Gravenhaagse Gemeenteschuld (Verslag van de Haagse Jeugd verblijven (Verslag van de Stichting Habo (Haagse Bouwmaatschappij) (Verslag van de N.V. Haven- en Marktwezen (Verslag van de Gemeentelijke Dienst van H.T.M. (Haagse Tramwegmaatschappij) (Verslag van de N.V. Gemengd Bedrijf Huisvesting (Verslag van het Gemeentelijk Bureau voor de Hypotheekbank, het Noodhypothekenfonds en het Rijkshypothekenfonds (Verslag van de Gemeentelijke Kapitaal van maatschappijen enz. (Deelneming door de Gemeente in het Keuringsdienst van Waren voor het gebied ’s-Gravenhage (Verslag van de Koninklijke Schouwburg (Verslag van de Kredietbank (Verslag van de Gemeentelijke Lichamelijke Opvoeding” (Verslag van de „Haagse Stichting voor Marktwezen (Verslag van de Gemeen telijke Dienst van Haven- en Museum voor het Onderwijs (Verslag van het „Ockenburgh” (Verslag van de N.V. Bouwgrond Maatschappij Onderwijs (Verslag omtrent het „Onderwijsfonds voor Zieke Kinderen” (Verslag van de Stichting Personeelsvoorziening (Verslag van het Gemeentelijk Bureau voor Plantsoenen (Verslag van de Dienst van Reinigingsdienst en Vervoerscentrale (Verslag van de Gemeentelijke Scheidsgerecht (Verslag van het Gemeentelijk Scheveningse Visafslag (Verslag van de Stichting voor het beheer van de Schone Kunsten (Verslag van de Gemeentelijke Dienst voor School- en Kindertuinen (Verslag van de Gemeentelijke Schoolkinderzorg (Verslag van de Gemeentelijke Dienst voor Schouwburg (Verslag van de Koninklijke Schulden (Overzicht der Gemeente Slachthuis (Verslag van het Openbaar Sociaal-Economische Hulpverlening (Verslag van het Gemeentelijk Bureau voor Sociaal Voorzieningsfonds Gemeentepersoneel ’s-Gravenhage (Verslag van de Stichting Sociale Belangen (Verslag van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Werkvoorziening (Verslag van de Gemeentelijke Dienst voor „Stedelijk Belang” (Verslag van de N.V. Maatschappij tot exploitatie van On roerende Goederen Wederopbouw en de Stadsontwikkeling (Verslag van de Dienst van de Woningbeheer” (Verslag van de Stichting „Centraal Woningdienst (Verslag van de Gemeentelijke Ziekenhuizen (Verslag van de Gemeente

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1955 | | pagina 7